Make your own free website on Tripod.com

J. Robben

 

  J. Robben                              W. Koopman                    S. van Schagen

 

In opdracht van de module OK LEL heb ik een grondig literatuuronderzoek verricht naar de toepassing van elektronische leeromgevingen in het onderwijs. Met name gericht op het VMBO. De centrale vraag luidde als volgt: “ Hoe kan ik elektronisch leren in/op de juiste mate in mijn lesprogramma toepassen”.

Eigen ervaring

Bij de start van deze module wist ik vrijwel niets over elektronische leeromgeving (ELO). Wel had ik ervaring met de leeromgeving Livelink. Deze was mij niet goed bevallen doordat er teveel technische problemen waren met het programma. Ook vond ik het programma onoverzichtelijk opgesteld.

Tijdens de module OKLEL kwam ik in aanraking met de elektronische leeromgeving Blackboard. Een beschrijving van dit programma is te vinden op deze website. De lay-out van dit programma is erg overzichtelijk en het programma is vrijwel altijd te bereiken. Naar mijn mening is het een programma met zeer veel mogelijkheden en zal het in de toekomst zeker worden gebruikt (door mij).

Ook heb ik ervaren dat de opzet van een elektronische module zeer veel zelfstandigheid vraagt. Het is dan aan jezelf wat je uit deze module haalt. Zelf heb ik veel tijd besteed aan het literatuuronderzoek ik heb dan ook het idee dat ik veel van deze module heb geleerd. Op het internet is zeer veel informatie te vinden over zeer veel onderwerpen. Op die manier krijg je als online student ook veel informatie. Het lastige is dan om het juiste hier uit te halen. Hier gaat wel veel tijd in zitten.

 VMBO

Zelfstandigheid is dus een vereiste wil men goed in een ELO kunnen leren. Op dit moment bestaat de grootste groep e learners dan ook uit studenten van het hoger onderwijs (HBO – WO) en de zogenaamde “levenslange leerders”.

Leerlingen op het VMBO zijn niet in staat geheel zelfstandig te werken. Een toepassing in het VMBO in de vorm van een geheel elektronische module/ vak raad ik dan ook af. De samenleving van de toekomst dient een lerende samenleving te zijn. Hierin zal men in staat moeten zijn een leven lang te leren. ELO kan hierbij het instrument zijn. Aan de docenten op het VMBO zie ik dan ook de taak weggelegd om de leerlingen voor te bereiden op deze lerende samenleving. De docent dient zijn leerlingen om te leren om te gaan met ICT en ELO zodat zij hier in de toekomst op zijn voorbereid.

Ik zie ELO dan ook in het VMBO als een hulpmiddel tot het bereiken van het doel.